עקרון הגבלת השלטון
הפרדת הרשויות
למה נועדה הפרדת הרשויות
רעיון הפרדת הרשויות שבה לידי ביטוי בכתביו של מונטיסקיה דיבר על הפרדת ופיצול כוחו של השלטון בין שלושה רשויות: רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת.
הפרדת הרשויות נועדה למנוע ריכוז כוח בידי גוף אחד שגם יחוקק, גם יבצע את החוקים שחוקק וגם ישפוט על פיהם. במצב זה אין בקרה טובה על הגוף היחיד, הגוף מרכז בידיו כוח רב ויש חשש שינצל כוח זה כנגד האזרחים שלמענם הוא קיים.
במצב של אי הפרדת רשויות אין ביטוי לאינטרסים שונים ויש חשש של עריצות הרוב על המיעוט.

מבנה הפרדת הרשויות על פי מונטיסקיה:

למעשה הפרדת הרשויות אינה כפי שתיאר אותה מונטיסקיה אלא היא נראת כך:


מדובר בהפרדת רשויות לא מלאה - מצד אחד לכל רשות יש תחום התמחות, תחום שבו היא עוסקת רוב זמנה. מצד שני באותו תחום עצמו גם רשויות אחרות לוקחות חלק במידה זו או אחרת.
למעשה כדי להשלים משימה בדרך כלל יש צורך במעורבות כל אחת מהרשויות לדוגמא: חקיקה הינה העיסוק העיקרי של הרשות המחוקקת.
בפועל: הרשות המבצעת היא יוזמת החקיקה העיקרית ולא רק מבצעת חקיקה שיזמה הרשות המחוקקת.
הרשות השופטת שופטת על סמך חוקים קיימים, אך במקרה שחסרים חוקים למעשה מקבלת פסיקות המהוות חקיקה שיפוטית - זאת אומרת קביעות התקפות כל עוד אינן סותרות חוק קיים.

מדוע אסור שהפרדת הרשויות תהיה מלאה
הפרדת רשויות מלאה תמנע תיאום ושיתוף פעולה בין הרשויות - הדבר יגרום לבזבוז גדול (לדוגמא החוקים שתחוקק הרשות המחוקקת לא יהיו ברי ביצוע על ידי הרשות המבצעת, או שלא יהיו לה נחוצים).
הפרדת רשויות מלאה לא מאפשרת בלימה הדדית - כאשר כדי להשלים משימה יש צורך בשילוב ושיתוף פעולה בין מספר רשויות אז יש תלות הדדית ולכן יכולת בלימה הדדית.
הפרדת רשויות מלאה יכולה ליצור ניגוד אינטרסים קיצוני בין הרשויות ויצירת "איי עוצמה" בכל רשות בפני עצמה. כאשר כל רשות מרכזת את העוצמה הקיימת בידיה ולא פועלת לטובת הציבור אלא לטובת האינטרסים הצרים של הרשות עצמה.דרכים ליישום הפרדת רשויות - משטר פרלמנטרי, נשיאותי ומעורב


הערות / הארות
[ דבר המנהל / אודות עירוני ג' / מגמות / פעילויות חברתיות / הרכב לימודים / דף ראשי ]
[ נהלים ומטלות / שעורי-בית / מבחנים / חומרי העשרה / קישורים / מה חדש אזרחות: ]