אודות מק"מ חיפה
המק"מ מהו פעולות עיקריות של המק"מ פעולות ופרויקטים נוספים הנעשים במק"מ מאמרים ופרסומים צוות המק"מ חזרה לאתר

המק"מ מהו?

כללי
המק"מ פועל בחיפה כמרכז אזורי בכל הקשור לקידום המחשוב בחינוך לכל מוסדות החינוך בעיר חיפה,
מטעם עיריית חיפה , מערכת החינוך והתרבות ובשיתוף עם המנהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך והתרבות ,מאז שנת 1980. המק"מ הוא המרכז הראשון בארץ שהחל לפעול בנושא זה.
תפקידיו העיקריים של המרכז כיום הם: הנחייה והדרכה במוסדות החינוך, השתלמויות מורים ומנהלים, פיתוח וניהול פורטל פדגוגי.
למק"מ מבנה מרווח במושבה הגרמנית עם קווי תחבורה ציבורית מכל נקודה בעיר והאזור.
מבנה המק"מ כולל 5 חדרי משרדים לצוות העובדים ולמרצים, חדר קבלת קהל, אולם בשטח של כ- 100 מ"ר, ו 4 מעבדות מחשבים.

מספר מוסדות החינוך
אוכלוסיית התלמידים בעיר חיפה הטרוגנית ומעורבת. קיים בה מיגזר ערבי גדול, אוכלוסייה חרדית
ו - 13 בתי"ס של החינוך המיוחד.
להלן מספרי מוסדות החינוך ואוכלוסיית התלמידים שבטיפול המק"מ, לפי סוג המוסד
(עפ"י חוברת מוסדות החינוך בחיפה בשנה"ל תשס"ד 2007 / 2008 בהוצאת , עיריית חיפה).

 

  מס´ מוסדות סה"כ תלמידים
יסודיים 73 20,016
חטיבות ביניים 25 7,588
תיכוניים 27 13,040

סה"כ

125 40,644

 

גני ילדים 238 6,281

סה"כ תלמידים במערכת

67,553

פעולות עיקריות של המק"מ

1. ייעוץ והדגמה

נושאי הייעוץ הם : רכישת ציוד מחשבים ותכנה, הפעלת לומדות ותכנות, הדרכה בשילוב המחשב במוסדות החינוך השונים עפ"י אוכלוסיות, צרכים ותוכניות לימוד בהתאמה למדיניות המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך,
פיתוח אתרי בתי ספר וסביבות למידה מתוקשבות.

2. הנחייה והדרכה במוסדות החינוך                                                אל מערך ההנחייה

  1. קביעת תכנית לימודים בית ספרית על פי תפיסת העולם החינוכית של המוסד.

  2. הטמעת תכנית התקשוב של משה"ח , בתאום עם הפיקוח הכולל במחוז חיפה.

  3. התאמת ציוד מחשבים, התכנות והלומדות לתלמידי ביה"ס בהתאם לאופי הלמידה ולשיטות ההוראה הנהוגות בביה"ס.  

  1. קביעת מסגרות השתלמות בית ספרית ויישובית.

  2. ניצול הציוד הקיים והציוד החדש במסגרת התכנית הרב שנתית

  3. שילוב תכנות במקצועות השונים כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים.

  4. סיוע בקידום פרוייקטים ייחודיים בית ספריים.

  5. הנחלת אוריינות התקשוב ומידענות בסביבת אינטרנט.

  6. בניית סביבות למידה חדשות באתרי בתיה"ס בדגש על אוריינות מידענית.

 

3. השתלמויות                                                                                 אל מדור השתלמויות
 

במק"מ מתקיימות למעלה מ-3000 שעות השתלמות מידי שנה בעשרות קורסים

בנושאים שונים לאוכלוסיות יעד שונות ובהיקפים שונים.

נושאי ההשתלמויות הם:

1. סביבות למידה מתוקשבות - מתחילים ומתקדמים

2. המחשב האישי ושימושו בבית ובהוראה - מתחילים ומתקדמים

3. מעבד התמלילים והאינטרנט כלים לפיתוח חומרי למידה

4. בניית אתרים בית-ספריים כמרכזי למידה והוראה פעילים

5. הכרת המחשב קורסים בסיסיים למתחילים בנושאי  Office ואינטרנט

6. בנייה ועיצוב אתרים בעזרת התוכנות: Dream  Weaver, Paint Shop Pro, Flash

7. מולטימדיה - הכנת מיצגים דינאמיים באמצעות יישומים:

Microsoft Producer, Macromedia Director, Adobe Premier

8. תכנות בסביבת אינטרנט - Html, JavaScript, DHtml, Asp, Sql

Flash MX  .9- גרפיקה ואנימציה לאתרים

XML .10 - שפת סימון ברת הרחבה

Access .11 - מסד נתונים

.12מדיה דיגיטאלית - עיבוד ועריכה

.13יישומי Office למתקדמים ומקצוענים

.14עיבוד תמונות באמצעות PhotoShop

.15כלי אופיס למתחילים (PowerPoint,Excel,Word)

לרשימה המלאה לחץ כאן

 

ציבור המשתלמים בא מקרב: גננות, מורים ומנהלים בפועל, עובדי חינוך בשבתון,

גמלאי משרד החינוך, עובדי עיריית חיפה, ספרניות ומזכירות בתי"ס, והציבור הרחב,

אקדמאים - קרן ידע.

 

4. פורטל חינוך  

תפקיד הפורטל העירוני המרכזי, שנבנה ומתוחזק ע"י המק"מ, הוא לתת פלטפורמה תקשובית- טכנולוגית למערכת החינוך בחיפה.
לספק ללומדים הזדמנויות ללמידה ברשת, לבניית תוצרים דיגיטאליים ולביזור הידע.
קיומו של הפורטל מעודד פיתוח חומרי למידה ע"י הקהילייה החינוכית החיפנית הכוללת מנהלים, מורים, תלמידים, הורים ומנחים.
כ- 72 מוסדות חינוך בעיר הקימו עד כה אתר בית ספרי הכולל חומרי לימודם מגוונים. בפורטל החינוכי גם קובצו ומוינו סביבות למידה מתוקשבות וחומרי למידה שהוכנו ע"י מורים ותלמידים מחיפה. החומרים עומדים לשימוש כלל אוכלוסיית החינוך בארץ.


מועד עדכון אחרון: 19.12.07
עדכן: ד"ר שמואל ארנון.

פעולות ופרויקטים נוספים הנעשים במרכז

 

1. תכנית המחשוב של משרד החינוך

ליווי כל בתי הספר וגני הילדים שהצטיידו במסגרת תכנית המחשוב של משה"ח.

במסגרת זאת מסייעהמק"מ בכל הקשור לתכנון, להשתלמויות ולהנחיה.

2. תרומת מחשבים לתלמידים ממשפחות מצוקה ופרויקט "מחשב לכל משפחה"

נערכת פעילות הדרכה וליווי לתלמידי בתי ספר משכבות מצוקה המקבלים מחשב במסגרת
הפרויקט. במק"מ התקיימו השתלמויות לילדים ולמשפחות, הותקן המחשב בבית,
ניתנו הדרכה בבית וסיוע בבעיות תחזוקה. בנוסף ניתן ליווי ע"י תלמידים בוגרים במסגרת
מחויבות אישית.

3. הפעלת מעבדות מחשב במסגרת בתי תלמיד ומרכזים קהילתיים

במגמה להגביר את נצילות ציוד המחשבים מופעלות חלק ממעבדות המחשבים הקיימות
בבתי הספר בעיר בשעות אחרי הלימודים במסגרת בתי התלמיד והמרכזים הקהילתיים.
בשנה הבאה פעילות זאת תורחב.

4. מעבדת רובוטיקה

הוקמה מעבדת רובוטיקה בה לומדים כיום תלמידי כיתות י'-יב'  מבתי ספר שונים בעיר.
הבוגרים מגישים פרויקט סיכום ללימודים הכולל בניית רובוט  ונבחנים על הפרויקט
המוכר ל-5 יחידות לימוד לבגרות.

5. תכנית תלת-שנתית להטמעת התקשוב בחיפה.

 

 

תכנית "חיפה-נט"

 

בהתפתחות תכנית התקשוב של העיר חיפה ניתן לאבחן עד כה שלושה שלבים עיקריים והם:

שלב א' – שלב הפיילוט, שנה"ל תשנ"ט – תש"ס
במסגרת שלב זה חוברו מעבדות של 10 בתי ספר לרשת האינטרנט. תוך כדי התהליך,
הוכנו תוצרים דיגיטאליים שאוחסנו באתרים בית ספריים שנבנו ע"י מורים ותלמידים.
כמו כן נערכו דיונים בפורומים ונוצרו קהיליות וירטואליות לומדות.

 

שלב ב' – שלב ההרחבה, שנה"ל תשס"א-תשס"ב

בשלב זה הורחבה הפעילות; כ- 60 בתי ספר היו מחוברים לרשת האינטרנט, מהם  כ - 45
בתי ספר בנו אתרים בית ספריים. רעיון בניית האתרים הבית ספריים ע"י התלמידים ומוריהם
נסמך, בין השאר, על הגישה הקונסטרוקציוניסטית (
Papert, 1993) שגורסת שתהליך למידה
אשר מתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי, יכול להביא את הלומד להבניה של ידע על בסיס
התנסותו האישית. אתר ביה"ס מאפשר לבזר את הידע והניסיון העשירים שיש בכל בי"ס,
ובכך לאפשר לקהיליית ביה"ס ולציבור לנצל אותם לשימושים רלבנטיים עבורם, להמשך
הבניית ידע ולהרחבת הלמידה.

 

שלב ג' – שלב ההעמקה הפדגוגית, שנה"ל תשס"ג ואילך

בשלב החלו צוותים מבתי ספר בעיר לאסוף ולגבש תוצרים לימודיים שקיימים באתרי
בתי הספר  של העיר ולבנות 'סביבות למידה מתוקשבות ייעודיות'.
כל סביבה כזאת היא אתר ברשת או  חלק מאתר, הבנוי סביב תחום דעת מסוים,
או מקיף נושא לימודי כלשהו. נושאי הלימוד בסביבות אלו הם בין-תחומיים וגם בין-בית-ספריים.
אתר המק"מ מאפשר לתלמידים ולמורים בבתי הספר בחיפה ליצור 'קהיליות לומדים בונות ידע'
(
Shulman, 1997; Scardamilia & Bereiter, 1994) ברמה עירונית בין בתי הספר.

 

מטרת העל בשלב ג' היא: יצירת קהיליית חינוך מתוקשבת בונת ידע סביב פורטל עירוני מרכזי.

כל אנשי החינוך בעיר חיפה תלמידים ומורים מכלל בתי הספר בעיר מהווים קהילייה חינוכית
גדולה אחת. בקהילייה רחבה זאת קיימות קהיליות משנה כמו קהיליית כל לומדי מקצוע לשון
בבתי הספר העל יסודיים, או קהיליית כל תלמידי ומורי בית ספר מסוים, או קהיליית כלל
רכזי התקשוב בבתי הספר היסודיים. לכל קהילייה כזאת קיימת תכנית פעילות וקיים פורום
בו הם יכולים לקיים דיונים.

 

הפעילות העיקרית של הקהיליות היא הבניית ידע, הן באופן האישי והן באופן שיתופי.
כמו כן  נוצרות קהיליות לומדות בונות ידע ברמה עירונית בין בתי הספר.
תפקיד הפורטל העירוני המרכזי הוא לתת פלטפורמה טכנולוגית ולספק ללומדים
הזדמנויות להבניה ידע ולבניית תוצרים דיגיטאליים, ולהצגתם לצורך קבלת משוב ולביזור הידע.

 

ליצירת קשר לחץ על אחד מהריבועים

         מק"מ חיפה