מבוא     תהליך    המשימה     כללי עבודה    שאלון       פעילות   משוב    קישורים


מבוא   

בעולם המתקדם של היום עבודה בקבוצות היא דרך עבודה ודרך חיים.
שיתוף פעולה , סובלנות וסבלנות הם אבני הדרך שלנו.

בכיתות ה' אנו לומדים כיצד לעבוד בקבוצות. אנו לומדים שקיימת חלוקת
תפקידים ברורה בין הילדים.

אנו לומדים לקחת אחריות על מעשינו. אנו לומדים לעמוד בלוחות זמנים.
אנו לומדים שלעולם קבוצה משיגה יותר מאשר יחיד.

במהלך העבודה אנו מתעדים את התהליך. ועם סיום העבודה אנו נותנים
משוב, לדרך העבודה, עמידה בלוח זמנים והתוצר הסופי.
 

תבליט

 תוכנית זו היא תחילתה של תכנית מיוחדת שכיתות ה'
 תתנסנה בה   biz world .
 

תבליט

במסגרת תכנית זו הכיתה תתחלק למַפְעִלִים, יצרניים,
ייבחרו בעלי תפקידים. והתוצר,תקום מערכת שיווק, וכו'...
      

כל זאת כדי לאפשר לילדים הצצה לעולם העיסקי לעולם ההי-טק
של היום - שהרי הם אנשי העתיד שלנו...

התהליך -  כיצד תעבדו בקבוצות?   

1. שבו במעגל סביב שולחנות העבודה.
2. בחרו ילד אשר יהיה אחראי לחלוקת עבודה צודקת.
3. קראו יחד שוב את השאלות ומיינו אותם לפי הנושאים:
    שאלות חשיבה, שאלות ידע, שאלות השוואה, מושגים מרכזיים.
4. חלקו ביניכם את העבודה. כל זוג ילדים יתמקדו בפרק אחד.
5. חיזרו לעבוד בקבוצה - כל זוג ילדים יציג את השאלות שהחליט לשלב במבחן.
6. דונו עם שאר ילדי הקבוצה האם הבחירה היתה נכונה.
7. ערכו טיוטה למבחן - הקלידו את כל המבחן על גבי המחשב.
8. קראו את המבחן, בדקו האם סגנון הכתיבה ברור, האם המבחן נכון,
    האם אין שגיאות כתיב, האם ההוראות לנבחן ברורות.
9. אם עמדתם על כל הנקודות, ואכן המבחן ברור, הדפיסו שני עותקים והגישו
    למורה.
10. עליכם למלא דף משוב לעבודה בקבוצות.

כללי עבודה בקבוצות  

 - כל תלמיד לוקח חלק בפעילות הקבוצה.
 - עליכם להישמע לילד האחראי.
 - עליכם להיות רציניים בעבודה - לא לזלזל, לא לפטפט, לשבת בקבוצה,
    לעבוד לפי ההוראות, לעמוד בזמנים, לא להשתולל.
 -  על כל קבוצה לבחור ממלאי תפקידים: מנהל הקבוצה
                                                             מדווח על דרך העבודה.
                                                             אחראי על כללי התנהגות.
                                                             מתעד את התהליך - הקלדה.
                                                             אחראי על עמידה בזמנים.
                                                             אחראי על הסדר והנקיון.
 - במידה ואחד התלמידים אינו משתף פעולה יש לגשת למורה על מנת
   לפתור את הבעיה.

עבודה בקבוצה דורשת סבלנות וסובלנות מכל אחד ואחד.
עבודה בקבוצה דורשת אחריות ושיתוף פעולה מכל אחד.

כדי שנוכל לעבוד, להנות ולגוון את דרכי הלמידה השתדלו לשתף פעולה.

  שאלון   

1.  שם:  

2. כשאומרים עבודה בקבוצה הכוונה ל..
 

3. כשאני עובד בקבוצה, אני...

4. הדברים שאני אוהב בעבודה בקבוצה 

5. הדברים שאני לא אוהב בעבודה בקבוצה

6. אני חושב,שחשוב לעבוד בקבוצה כי

7. בכיתה שלי, יש ילדים שאינם יודעים לעבוד בקבוצה, כי:

8. כדי שילדים ידעו לעבוד בקבוצה, יש צורך 

9.כשאני מקבל משימה, אני מעדיף לבצע אותה

לבדי, כי 
בקבוצה, כי

הפעילות  מבחן בתנ"ך שמואל א' פרקים: יג', טו',טז',יז',יח' 

1. שאול הפר את מצוותו של שמואל בשני מקרים.
    רשום את המקרים ונסה להסביר מדוע  נהג כך שאול.

2. מצא, מדוע דרש שמואל משאול לצאת למלחמת השמדה נגד עמלק.

3. ערוך השוואה בין דויד וגולית . הצב לפחות חמישה תבחינים (ערוך בטבלה ב word  ).

4. האם היה תכסיסו של דויד  במלחמת גולית - מוצלח?

5. הבע דעתך, שאול חושש מפני דויד.  הסבר את עמדתך והוכח אותה מן הכתוב.

6. שמואל התחרט על שהמליך את שאול על ישראל. רשום את הסיבות שהביאו לכעסו
    של שמואל על שאול. מה דעתך, האם צדק שמואל בכעסו על שאול?

7. הקרב בין דויד וגולית. תאר את מקום הקרב, מדוע נקרא קרב ביניים,
    האם שיקוליו של דויד להלחם בגולית היו נכונים?
    ענה והוכח את דבריך.

8. האם צדק,  לדעתך שמואל בקרעו את יחסיו עם שאול?

9, האם היה, לדעתך, מגיע לשאול העונש הכבד שהוטל עליו?

10. מפרק טז' - מה ניתן ללמוד מהפסוקים הבאים על מצב רוחם של דויד ושאול?
      הבא הוכחות מן הכתוב.

11. כתוב חיבור קצר, על דויד ותכונותיו. הקפד על כללי כתיבה נכונים.
      פתיחה מעניינת, גוף החיבור, סיום.

12. מה גרם לשינוי ביחסו של שאול אל דויד?

המשימה בקבוצות: אתם מחברים מבחן.  

1. לפניכם הנושאים למבחן. קיראו את הנושאים בעיון רב.

2. עליכם לחבר מבחן. מבחו זה תקבל קבוצה אחרת.

3. עליכם להקפיד על מבנה המבחן - המבחן מחולק לארבעה חלקים:
       א. שאלות הבנה
       ב. שאלות ידע
       ג. שאלות השוואה
       ד. מושגים מן הפרקים.

4. עליכם לחבר לכל חלק במבחן שלוש שאלות.
     על התלמיד לענות רק על שאלה אחת.

5. מצאו מושגים מיוחדים, משפטי מפתח. הציגו לפחות חמישה מושגים.
    התלמיד יענה על שלושה מושגים בלבד.

6. חשבו את הערך של כל חלק  במבחן, וכתבו אותו. סך  הכל 100 נקודות.

7. בדקו סגנון כתיבה, שגיאות כתיב, מבנה המבחן וצורה חיצונית.
     זכרו המבחן צריך להיות ברור ובהיר לנבחן.
 

    דף משוב לפעילות קבוצתית   
 

  • שמות חברי הקבוצה: 
     

  •  בחרו במשותף שלושה כללים. מהכללים  שבאו לידי ביטוי, בעבודתכם המשותפת:

רשימת הכללים:
  מתחלקים ברעיונות ובמידע

  מקשיבים זה לזה

  משוחחים בשקט. מאפשרים לקבוצות אחרות להתרכז.

  נותנים לכל אחד בקבוצה להביע את דעתו.

  נותנים לכל אחד בקבוצה לקחת חלק פעיל בביצוע המשימה.

  מוותרים זה לזה. מתפשרים כשצריך.

  נעזרים בכישורים של כל אחד כדי לבצע את המשימה ביעילות.

  חותרים במשותף להשגת המטרה.

  •  בחרו במשותף כלל אחד מהכללים הנ"ל שלא בא לידי ביטוי בעבודתכם המשותפת. הסבירו מדוע ומה למדתם מכך לפעם הבאה?

 

 


קישורים   

.מאמרים על בספר שמואל  - אתר דעת   

ספר שמואל - פרקים