אלכסנדר מוקדון

 

 

קראו על אלכסנדר מוקדון בקטעים הבאים:

1. כיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר מוקדון

2. על אלכסנדר הגדול –(בקטע "בשנת 333 לפנה"ס כבש את ארץ ישראל  אלכסנדר הגדול ...").

3. כיבושי אלכסנדר

 

נוכל ללמוד על אלכסנדר ממקורות מגוונים, כגון: ממצאים ארכיאולוגיים, מטבעות, מפות ועוד. 

 

פתחו קובץ WORD והכינו את הפעילות "מי היה אלכסנדר" כדי ללמוד ממגוון הממצאים המוצע לכם בפעילות.

 

בחרו באחת המשימות הבאות:

 

משימה א' – אלכסנדר מוקדון המנהיג הצבאי

הביאו הוכחות מן הכתוב על תכונותיו כמנהיג צבאי :

א.      בעל אומץ לב

ב.      בעל כושר מנהיגות

ג.       אדם כוחני ושאפתן

ד.      מפקד צבאי מעולה

ה.     מנהיג שקול ונבון

 

שאלת מחשבה  -

לאיזה מבין שני הגורמים הבאים  יש השפעה גדולה יותר על התהליך ההיסטורי:

 האם -  לדמות המנהיג ואישיותו – האם אישיותו השפיע על התהליך ההיסטורי (דרך המחשבה שלו, התנהגותו, דרך ביצוע הכיבושים)?

                                    או

לנסיבות התקופה – פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות ?

 

משימה ב' -  מה היו גורמי ההצלחה של אלכסנדר מוקדון?

כתבו ונמקו  - מה היו הגורמים שבעזרתם הצליח אלכסנדר מוקדון לכבוש אזור  כה גדול (עד הודו) ולהשתלט על על ממלכת פרס וארצות אחרות?

התפרקותה של האימפריה שהקים אלכסנדר -  מדוע החליט אלכסנדר להפסיק את מסע הכיבוש?

לאחר מותו לא יכלה האימפריה להמשיך להתקיים והתחלקה לשלושה חלקים כתוצאה ממאבקי הירושה – מה היו הגורמים לכך? מה היה גורלה של ארץ ישראל במאבק הירושה?

 

משימה ג' -  מפגש תרבויות

קראו על מפגש התרבויות – התרבות ההלניסטית ותרבות המזרח - באתרים הבאים –

  1. השלטון ההלניסטי ביהודה 
  2. מיזוג בין מזרח למערב

וכתבו –

א. מה היו ההשפעות ההדדיות בין שתי התרבויות?

ב. מה היה השימוש הפוליטי שעשה אלכסנדר בהשפעות אלה?

ג. במה ניתן לראות את השפעת התרבות היוונית על התרבות המזרחית בערים החדשות? תארו השפעות אלה.

            מידע נוסף על נושא זה תמצאו בספר הלימוד* בפרק 6, עמ' 52 – 54.

            *בן-ברוך, ברוריה. בימי יוון ורומא, היסטוריה לכיתה ו'. תל אביב, ספרי תל אביב, תשנ"ו.

ד. מהו "חוק ארכימדס"?

אחד ממרכזי התרבות החשובים בעולם ההלניסטי היתה העיר אלכסנדריה,

 בה פעלו מדענים גדולים כמו אוקלידס וארכימדס.    

על ארכימדס המצאותיו ו"חוק ארכימדס" קראו באתר

"אל תקלקל לי את המעגל".

 

משימה ד' – היהודים בעולם ההלניסטי

קראו על השלטון ההלניסי ביהודה,  העזרו בספר הלימוד (ראה משימה ג') וכתבו:

1. מה היתה השפעת העולם ההלניסטי על היהודים?

        בחיי היום-יום

        על המסורת והמנהגים

        השפה, השמות

        בתי הכנסת

2. ערכו השוואה בין מצב היהודים בעולם ההלניסטי לבין מצב היהודים בתפוצות כיום?

           במה באה לידי ביטוי יהדותם?

           במה באה לידי ביטוי הזהות האחרת שאימצו לעצמם?

 

הדף הוכן ע"י  -

לאה ברקן ושרה טופולסקי – בי"ס "זכרון יוסף" - חיפה

מרים שפר – מק"מ חיפה

ahuza3@mkm-haifa.co.il