פעילות בית ספרית
דף הבית למעלה

 

תאריך פעילות
ט"ו אלול קבלת כתה א'
ח"י אלול התוועדות

ז' תשרי

נסיעה לקברות צדיקים
ל' תשרי פעילות לחודש חשוון
א' כסלו התכנסות לפתיחת אירועי כסלו
י"ט כסלו התוועדות חסידית
כ"ה כסלו פעילות לחנוכה
י' בטבת שיחת הרב-יום הקדיש הכללי
א' שבט כינוס לר"ח שבט
ט"ו בשבט נטיעות
א' אדר יום תלמיד
י"ב אדר שוק פורים
א' ניסן פעילות ראש חודש
כ"ו ניסן יום השואה-התכנסות אמירת משניות
ב' אייר עצרת לאזכור חללי צה"ל
י"ז אייר פעילויות כיתתיות לל"ג בעומר
כ"ח אייר יום חשבון בנושא ירושלים
ג' סיון לימוד בחברותות לשבועות
כ"ב סיון מסיבת סיום

 

 

 

 

 

 

בית-ספר בית חי'ה קריית-שמואל חיפה