לדף הבית

בוחרים אתר

אקלים

קרקעות

חי וצומח

מחשבים

מילון

קישורים

מילון מושגים

גורמי תיירות

תיירים רבים הפוקדים את האיזור באים לטייל ולנפוש בו בגלל כמה גורמים וביניהם: אתרים הסטוריים, שמורות טבע ואתרי נוף, מקומות קדושים, מעיינות מרפא, הים התיכון וחופיו ומבחר שרותי תיירות הנמצאים במקום.

משרע טמפרטורות

התחום בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר, לטמפרטורה הגבוהה ביותר.

קלימוגרף

תרשים שבאמצעותו מציגים מידע על שניים ממרכיבי האקלים (משקעים וטמפרוטורות) השוררים במקום מסויים (קלימו- אקלים, גרף- קו, תרשים).

חברת צמחים

קבוצת צמחים בעלת מבנה מסוים והרכב מינים קבוע.

קרסט 

תהליך שבו מים ממיסים סלעים כגון סלעי גיר.