בית ספר הממ"ד אהרן הרא"ה קרית-שמואל

 

"והנצח זו ירושלים"  
 (ברכות נ"ח)

    סביבת למידה מתוקשבת
 בנושא
ירושלים בתפילה
נבנתה ע"י

 רב ביה"ס הרב איתמר לבנון
 ורכזת מחשבים - עפרה שנורמכר
בי"ס ממ"ד אהרן הרא"ה
קרית-שמואל

קהל היעד: תלמידי כיתות ה' - ו'

אייר תשס"ז

מבוא

משימה 1

משימה 2

פורום

משימה 3