מנהגי יום-הולדת
דף הבית

                                                

  Please download Java(tm).

ביום ההולדת על האדם להתבודד, ולהעלות זיכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תיקון ותשובה-ישוב ויתקנם.

להוסיף בנתינת צדקה לפני תפילת שחרית ומנחה.

להוסיף בתפילה-בכוונת התפילה...וכן באמירת תהילים.

ללמוד המזמור תהילים החדש החדש, שמתחיל לומר ביום ההולדת בהתאם למספר שנותיו.

להוסיף שעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות- נוסף על השעורים הקבועים. שלושת השעורים בחומש תהילים ותניא השווים לכל נפש, ושעור היומי ברמב"ם.

ללמוד מאמר דברי אלוקים חיים בעל פה (כולו או חלקו), ולחזור אותו בחבורה ביום ההולדת עצמו.

להוסיף בפעולה על הזולת- הפצת התורה והמעיינות חוצה מתוך אהבת ישראל.

לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור בעניין פרטי.

לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו, חבריו וידידיו- שבח והודיה לקב"ה (ובאם אפשר- לברך "שהחיינו" על פרי חדש או בגד חדש), מתוך שמחה של תורה ושמחה של מצוה.

   

 

בית-ספר בית חי'ה קריית-שמואל חיפה