דברים בשם אומרם
דף הבית דבר מלכות דבר המנהלת דבר הרב דבר היועצת

                          

מלמד חייב לדעת
הבא, בכל הקשור
בידו

Please download Java(tm).

כי גורלו של הדור
לאמונה טהורה
הוא.
(איגרות קודש אדמו"ר הריי"צ א עמ' שפה)
     
     

      

 

 

 

 

 

בית-ספר בית חי'ה קריית-שמואל חיפה