ארגז כלים
דף הבית

מלמד טוב הוא "בר פועל", כלומר, הוא לומד עם התלמיד באופן כזה, שלאחר מכן יוכל התלמיד עצמו להיות מלמד.
(אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ א עמ' שבפ)

 

     
     
       
       

בית-ספר בית חי'ה קריית-שמואל חיפה