ללמוד תנועה

תוכנית לימודים בבטיחות בדרכים כיתות א

 

רציונל התוכנית:

העידן בו אנו חיים מאופיין במערכת טכנולוגית מתפתחת במהירות.מערכות התחבורה משתפרות ותייעלות ועל הילדים להתאים את עצמם לקצב התנועה מבחינה קוגנטיבית ומוטורית.

ילדים נמצאים בתנועה מתמדת. הם נאלצים להתמודד עם קשיים בדרך ועם הצורך לעבד את המידע שברשותם ולבחור בהתנהגויות שקולות ובטיחותיות.

ילדים בדרכים מתמודדים עם משימות בתחומים האלה:

 

ילדים צעירים מתקשים בהעברת מידע וביישומן בדרכים בזמן אמת.

באמצעות אימון ותרגול הם לומדים כיצד להתנהג בסביבה תעבורתית.

בתוכנית הלימודים "ללמוד תנועה" , הילדים מתנסים בלמידה של התנהגות מוטורית מתאימה

לדרכים באמצעות הדמיה של מצבים תואמי מציאות.

 

מטרות התוכנית:

                                        לריסון עצמי, לקבלת השונה, ליכולת עמידה בלחצים חברתיים ועוד.

 

התוכנית "ללמוד תנועה" מבוססת על שיכלול התנועה של התלמידים כבסיס לפיתוח יכולתם לבחור ולממש תגובה מוטורית, קוגניטיבית ורגשית ולטפח תרבות של התנהגות בעת התמצאות בדרכים.

 

שיעור דוגמא – נושאים תיקים  כיתה א1

מטרות

בשעור

בדרך

לפתח את יכולתם של התלמידים לקלוט אותות חזותיים פשוטים ומורכבים, לעבדם ולהשתמש בידע לבחירת התנהגות.

לפתח שליטה בהליכה, בעצירה ובהמתנה על פי סימנים מוסכמים ותוך כדי נשיאת חפצים (ילקוט על הגב או חפצים בידיים).

לפתח את מודעותם של התלמידים לתהליכי התפיסה החזותית ולאופן הסתמכות עליהם בעת בחירת תגובה.

לפתח את מודעות התלמידים לקשר שבין סימני בדרך (אותות חזותיים) ובין תגובותיהם המוטוריות וארגון הגוף תוך כדי נשיאת חפצים.

התלמידים יפתחו מודעות לתנועה בלא מגע כאשר חפצים שגרתיים מחוברים לגופם .

הליכה כשילקוט על הגב או חפצים בידיים.

התלמידים ילמדו להתקדם "בגוף מוגדל" בסביבה משתנה.

ארגון הגוף תוך כדי נשיאת חפצים, במעברים, בין ילדים, בקבוצה, בקרבת מכוניות או מתקני רחוב

ובקרבת מפגעים.

התלמידים יישמו את הידע שרכשו על אודות התקדמות במרחבי תנועה גם בהקשר של התקדמות ב"גוף מוגדל".

 

 

   
       
   
       
   
       
   

 

 

 

 

 

                                                          
                                                            
  חזרה