כדי לקרב את עולם הגיאוגרפיה לתלמידים בכתות ה',
נבחרה פעילות העוסקת באקטואליה -
"מיפוי הפגועים בעולם".

 

  התבוננו בכתבות שלפניכם : 
   

       1. חלום טרופי עבור מיליוני תיירים
 

       2. חוף קוטה
 
       3. קריקטורה


       4. מפת הפגועים

 

   באיזה תחום עוסקת כל אחת מהכתבות?  (כתבו  בתיבת הטקסט)

 

 

  האם ישנה כתבה שאינה שייכת לתחום?  הסבירו שיקוליכם !


    

 

  כדי לבצע את משימה זו, עליכם לפתוח דף  word.
       היכנסו לאתרים הבאים וחפשו מפות התואמות לאזורי הכתבות

       המופיעות בפעילות מס' 1.

       העתיקו את המפות שמצאתם והדביקו אותם בקובץ word שפתחתם.
       הסבירו את שיקולי הבחירה, מתחת לכל מפה שהעתקתם.

 

 1.  nationalgeographic- אטלס

 2.  מפות  atlapedia online map      

 3. schoolatlas

 nationalgeographic. 4  - מפות

 

תנו כותרת למפה מס' 4 "מפת הפיגועים".
        וכתבו: מה אתם למדים מההתבוננות הראשונית בה.

 

 

         העיתונות בשרות הגיאוגרפיה -
מה מעניין אתכם לדעת על המקומות המוזכרים
       בכתבות, שלא ניתן למצוא תשובה להם במפות.
       רשמו ,לפחות, 5 שאלות.

 

 

כתיבה: גילה מור   ביה"ס אינשטיין
מנחה מחוזית לגיאוגרפיה: כרמלה רפפורט
מנחת מחשבים: אריאלה פרץ