כתיבת המשימות: כרמלה רפפורט מנחה  מחוזית לגיאוגרפיה מחוז חיפה
                             אריאלה פרץ  מנחת מחשבים                

במשימה זו תלמדו על העיר חיפה במלחמת העצמאות,
 על מפקדים שלחמו למען שחרור חיפה ועל פעילותם
 


משימה בנושא שמות הרחובות בחיפה.


משימה  בנושא מידענות
על "דו הקיום" בחיפה.