הוכן ע"י חני ברקת

 

הנושא: הספרים היהודיים הקדומים  (ספרות חז"ל)

פתיחה

מהי מורשת? השורש י.ר.ש. = לרשת , ירושה..........

מה יורשים?

כסף , בתים , רכוש ,אבל גם סיפורים מהעבר, כללי התנהגות.

היכן מפורטים דרכי ההתנהגות של העם היהודי?

בתנך, למדנו את עשרת הדברות , למדנו חוקי גר יתום ואלמנה, למדנו לקט שיכחה ופאה ועוד חוקים .

באלו תחומים עוסקים חוקי המקרא?

מצוות שבין אדם לחברו , מצוות התלויות בארץ , חגים מועדים ,מצוות עליה לרגל
לבית המקדש שלוש פעמים בשנה = הרגלים ועוד.

איך הגיעו אלינו החוקים האלה?

מי קיבל אותם ראשון?

משה במעמד הר סיני , ניתנה לו התורה כולה.

משה העביר ליהושוע , (דברים לא' ז' )

יהושוע העביר לזקנים (יהושוע כד' לא ')

הזקנים העבירו לנביאים , הנביאים העבירו לאנשי כנסת גדולה .

מה מזכירה לכם המילה כנסת?  הכנסת של היום = בית הנבחרים של מדינת ישראל .

בימים שבית המקדש היה קיים , היו אנשים חכמים , כהנים ושאינם כהנים , אנשים נבחרים ,
 מובחרים , מתכנסים בירושלים ומפרשים את התורה, ומתאימים את החוקים  למציאות שלהם.

 

פתח את הקישור אל דף המידע המתאר ,
 מה הייתה הכנסת בתקופה שבית המקדש היה קיים , ומה היא היום .

 

 

מדוע לדעתך החליטה מדינת ישראל לקרוא לבית המחוקקים שלה, כנסת ?האם אתה מכיר שמות של תפקידים נוספים ,במדינת ישראל שמקורם בתנך?
 

 

 

 על מה מעידה העובדה שבעלי תפקידים אלו נקראו כפי שנקראו בתנך?

 

תוכל להיעזר בדף המידע המציע לך מראי מקומות בתנך .

 

                      

                         מעבר לשיעור מס' 2

                 
                         חזרה לתחומי דעת