הכנת אריזה של שוקולד

bullet

כדי להכין אריזה לשוקולד אפשר להשתמש בדף פשוט או להכין קופסה.

bullet

לפניך שתי פריסות של קופסאות להכנת אריזות לשוקולד: קופסה אחת מרובעת ואחת שטוחה.

bullet

כדי להכין אריזה בצורה של קופסה מרובעת היכנסו לדף word כאן.

bullet

כדי להכין אריזה בצורה של קופסה שטוחה היכנסו לדף word כאן. 

שימו לב: בפריסה ישנן שש פאות שכולן עשויות מרובעים. אל פאות אלו מצורפים השוליים. אלה מיועדים להדבקת הפיאות זו לזו לאחר הגזירה והקיפול. הקווים המקווקווים מיועדים לגזירה כדי שאפשר יהיה לקפל ולהדביק בקלות.

bullet

תוכלו לשנות את גודל הפריסה כרצונכם.

bullet

שמרו את הקובץ בתיקיה שלכם בשם "פריסה לאריזה".

bullet

לאחר שקבעתם את הגודל, הוסיפו תמונות על הפאות(תוכלו להשתמש באותן תמונות שבחרתם לפרסומת או באחרות), וכתיבה: שם השוקולד, שם היצרן, מרכיבים (שם השוקולד והיצרן אפשר להמציא, מרכיבים אפשר להעתיק מאריזה קיימת). התמונות והכתיבה יתאימו לשטח הפאות שעליהן הן מופיעות. 
לאחר שהוספתם את כל הכתב והתמונות וקישטתם כרצונכם, קבצו הכל מחדש.

bullet

שלחו להדפסה על בריסטול או נייר רגיל, גזרו והדביקו והרי לכם דגם לאריזה מעניינת לשוקולד שלכם.

 

חזרה לפעילות