שוקולד

הפעילויות נבחרו כדי להקנות ללומדים את המיומנויות הבאות:

בתחום התוכן:

היכרות עם מידע על תהליך עשיית השוקולד, הרגלי צריכה, בריאות, פרסומת ואריזות.

בתחום האוריינות:

הבנת הוראות עבודה, סגנון כתיבת מתכון, הרחבת אוצר מילים, הבדל בין מילים לועזיות לעבריות.

בתחום אוריינות מידענית:

חיפוש מידע (תמונות), ארגון חומר בקבצים ותיקיות, ייצוג מידע זהה בדרכים שונות (טקסט מול תרשים זרימה), התמצאות באתר.

בתחום מיומנויות המחשב:

ארגון מידע בדרכים שונות בקובץ WORD .
הורדת מידע מהאינטרנט ושיבוצו בקובץ.
ארגון המידע בתיקיה ובקבצים.
התמצאות בתוך אתר.
עיבוד תמונה (העתקה מהאינטרנט, שינוי גודל, פירוק וקיבוץ, הוספת מרכיבי טקסט ותמונה על תמונה קיימת).
עבודה עם מספר חלונות
חיפוש תמונות במנועי חיפוש.
עבודה עם טופס.