נמל ים - קצה הדרך הימית ומקום המפגש של כלי שיט עם הדרכים היבשתיות.

נמל טבעי - מקום מים שקטים ועמוקים מוגן מרוחות וגלים, בדרך כלל מפרץ, המשמש כמגן טבעי לאניות. מים עמוקים הם תנאי הכרחי בכל נמל. הואיל והנמל הוא קצה הדרך הימית, יש לדאוג לדרכי תחבורה יבשתיות אל הנמל כגון: כבישים ומסילות ברזל.

נמל דיג - יש נמלים שעוסקים בדיג בלבד ומשמשים את הדייגים היוצאים לדוג בים. יש בהם, בנוסף למתקנים הרגילים, גם מתקנים למיון דגים, קירור, עבוד ראשוני ואריזה.


משימה
התמונות מעל הן תמונות של נמל חיפה ואילו אלו מימין הן תמונות מנמל סורנטו שבדרום איטליה. תוכלו לראות שיש דברים משותפים לשני הנמלים.
פתחו קובץ WORD משלכם, כתבו כותרת "השוואת נמל חיפה לנמל סורנטו", מתחתיה הכינו טבלה בת שתי עמודות והכניסו בה דברים משותפים ודברים שונים אותם תוכלו לזהות .

בנוסף למים העמוקים ולעובדה שבמקום בו יש נמל, הים פורץ את קו החוף ונכנס ליבשה, חשוב גם שיהיו הרים שיגנו על הנמל מפני סערות.
אם אין תנאים מתאימים אפשר להעמיק את מי הנמל ולבנות שוברי גלים להגנה בפני סערות.
עברו לפעילות הבאה העוסקת במושגים הקשורים לנושא הנמל.

ראו מידע על נמל חיפה!

עוד פעילויות בנושא הנמל תוכלו למצוא באתרים הבאים:
אתר של בי"ס "הרצל" בחיפה האתר של עמלנט העוסק בנמלי ישראל
תמונות בנמלי ישראל מן האתר של רשות הנמלים והרכבות