בית הספר "גבריאלי", ש-42% מתוך אוכלוסיתו הם עולים מבריה"מ, אתיופיה, ילדי צד"ל וסייענים, הוא הראשון מבין בתי הספר בחיפה שבתאריך 1.12.97 נמצא מתאים על ידי מכון התקנים לקבלת תו-תקן איכות בחינוך ואושר.

תו התקן מעיד כי בית הספר "גבריאלי" פועל ומבצע מערכת איכותית בחינוך על פי הקריטריונים של סעיפי I.S.O. 9002 שהם סטנדרטים בינלאומיים לאיכות.

בית הספר קיבל פרס חינוך של הסתדרות המורים, הוזמן לנשיא המדינה וועדת החינוך של הכנסת.

בית הספר רואה בצרכים של אוכלוסייתו אתגרים, שואף להענות לצורכי תלמידיו ולתת המיטב לתלמידים.
כל תוכנית ותהליך פועלים על פי מעגל ה - I.S.O. :

מכאן שתהליכי האיכות בבית הספר מתרחשים בתחומים הבאים:
פדגוגיים - רכזי מקצוע, ארגון תוכנית הלימודים, מחשבים.
חברתיים - מועצת תלמידים, ימים מיוחדים, הפסקות פעילות, ימי שיא.
ארגוניים - בטחון, טיולים.