לפניכם תמונות של ילדים או אנשים מחופשים ותמונות אחרות באותו המספר.
עליכם לסדר את התמונות בזוגות כך שכל תמונה תתאים לנושא שלה.
כדי לעבוד בפעילות זו עליכם להעתיק את התמונות מדף זה לתוך טבלה שנמצאת בקובץ
WORD .

בהצלחה!