יהדות אתיופיה

 יהדות אתיופיה

חג הסגד-
מהות ומשמעות (1)

פעילויות - חידון
משימות

 עליתם וקליטתם של
 יהודי אתיופיה בישראל

מקורות חג הסגד (2)
 

מילון

תפזורת

לבוש
לקוח מתוך אתר העדה האתיופית

חג הסגד בקרב יהודי אתיופיה (3)

קישורים

מושגים באמהרית הקשורים לחג הסגד

ההכנות ביום הסגד

מאכלים
לקוח מתוך אתר העדה האתיופית

ערכה שולה לבל -אסוף החומר- שלומי גדמו.