אנימציה של ברכות   - אמא

 

לחץ על התמונה אותה אתה רוצה לשלוח בדואר האלקטרוני לאמך.

 

 

 

Wise and Wonderful  
by Elephantz

 

 

Hard-Working Mama 
by Dale B.

 

 

Showered with Flowers 
by Kristin

 

 

 

I Want My Mommy  
by Elephantz

 

 

 

Surprise! I Love You    
by Tomoko