ברכות וירטואליות על חיות

 

http://free.bluemountain.com/cdb/AAN/CAT/index.html 

 

 

http://free.bluemountain.com/cdb/AAN/HRS/index.html   

 

 

http://free.bluemountain.com/cdb/AAN/DOG/index.html