ברכות לאמא

לפניכם ארבע תמונות עם ברכות לאמא.

לחץ על הברכה שבה אתה מעונין, יפתח דף WORD  ובו הברכה!

הדפס את הברכה.