המשימה מיועדת לכתות ג'- ה'

 

בניית המשימה: אילנה עזורי ואריאלה לונברג

תודה לחנה גל על העזרה בבניית המשימה

 

(מפת הסביבה הלימודית - ניווט)

מטרות הסביבה הלימודית המקוונת

 

גרסת ניסוי

אפריל 04