רשימת הפורומים של בית ספר "הרצל"
 

א'1  הכתה של אורית גרנר

ד'1  הכתה של יפה שטיימן

א'2  הכתה של ליאורה סלע

ד'2  הכתה של זהבה הררי

א'3  הכתה של עדנה סרור

ד'3  הכתה של נאוה רביד
א'4  הכתה של אורלי כנפי ה'1  הכתה של אורית כהן
ב'1  הכתה של ורד קופמר ה'2  הכתה של טלי נתן
ב'2  הכתה של רויטל פלג יצחקי

ה'3 הכתה של סיגל אלוני

ב'3  הכתה של מרים מזרחי

ו'1  הכתה של מירי רקדזון

ב'4  הכתה של שירלי כהן

ו'2  הכתה של מירית שרון

ג'1  הכתה של מיכל אלדר

ו'3  הכתה של שרה טסלר

ג'2  הכתה של נועה כהן

 

ג'3  הכתה של אסנת טסלר   
ג'4  הכתה של נעמי לוי אברהם  

  כללי ההתנסחות בקבוצות הדיון