תיבת טקסט: למורה
תיבת טקסט: א1,א3
טיול בירושלים
ד2
בולים מספרים על ירושלים
א2
הכותל בירושלים
ד3
אתרים בירושלים
ב1
השכונות החדשות מחוץ לחומה
ה1
מלחמות ישראל בירושלים
ב2
שערים בירושלים
ה2
בתי המקדש
ב3
ירושלים-הרים סביב לה
ה3
ירושלים באמנות
ג
ירושלים בירת ישראל
ו1
הנצחת אישים בירושלים
ד1
ירושלים עיר שלושת הדתות
ו2
אריות בירושלים


ו3
על חמישה שערים