א. מהלך העבודה

כל כיתה תבחר תקופה מסוימת משנות קיומה של המדינה.

כל קבוצת תלמידים תבחר מנהיג שפעל בתקופה שהכיתה החליטה לעסוק בה.

הערה:

כיתות א', ב' יבחרו מנהיג אחד לכל אחת מהכיתות.