ב. חיפוש מידע על התקופה בה נעסוק

התלמיד יכיר אירועים היסטוריים  בולטים  ומשמעותיים בתולדות עם ישראל .

יכיר את מאפייני התקופה מבחינה ביטחונית, כלכלית, ומבחינה דתית-רוחנית.

60 שנה למדינת ישראל- מאגר מת"ל במכללת קיי באר שבע