ו. בחירת מנהיג שנחקור את מנהיגותו

התקופה ומאפייניה

שם המנהיג:

תמונתו:

התפקידים שמילא בעבר (טרם נכנס לתפקידו):

שנות פעילותו:

פעולותיו המרכזיות:

תכונות בולטות וכיצד הן באות לידי ביטוי

ציטוטים מתוך דבריו (נאומים למשל)

תמונות המעידות על פעילותו

http://www.mof.gov.il/pictures/

התלמיד יעריך ויבקר את פועלם של מנהיגים על רקע נסיבות תקופתם.

השואה בין מנהיג בעבר לעומת מנהיג היום ע"פ  קריטריונים נתונים:התקופה בה פעל, היקף המנהיגות, אופן הבחירה,אופי התפקיד, תיאור המצב, פעולות שבוצעו, תוצאות והשלכות, אפיון הדמות, מקצוע/תחום.