תוכנית הלימודים בפיזיקה לכיתה ט'

"הפיזיקה היא המדע היסודי – היא עוסקת בתיאור המציאות ובהסבר עולם התופעות שסביבנו בעזרת תאוריות פיזיקליות. לרבות מהתאוריות הפיזיקליות יש יישומים טכנולוגיים חשובים ששינו באופן משמעותי את אורח חיינו. הפיזיקה תרמה לקידום עולמנו מהסוסים אל תעופת הסילון, מהנר אל הלייזר ומיונת הדואר אל הדואר האלקטרוני. השכלה בפיזיקה עוזרת להבנת סוגיות רבות העומדות על סדר היום הציבורי ותורמת להרגשת השייכות לעולם הטכנולוגי שבו אנו חיים" (אל"פ, אתר לתלמידי פיזיקה).

מטרות הוראת הפיסיקה:

א. הכרת המושגים והעקרונות בעזרתם מתארת הפיזיקה את העולם סביבנו.

ב. פיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה (סגנונות חשיבה, איסוף מידע, עיבודו והצגתו).

ג. פיתוח מיומנויות חקר ופתרון בעיות (הגדרת מטרת

    הניסוי, ביצועו, ניתוח הממצאים והסקת המסקנות).

ד. שימוש במחשב ככלי עזר (תוכנת EXCEL).

 

פיזיקה מאפשרת לבוגריה:

     למדעים מדויקים, לרפואה ועוד...

 

ספרי הלימוד:

1. אינטראקציה, כוחות ותנועה (חלק א') מרדכי בן צוק, המחלקה להוראת המדעים,

    מכון ויצמן למדע.

2. עולם של אנרגיה (חלקים  א' + ב') האגף לתוכניות לימודים, האוניברסיטה העברית

   בירושלים.

 

נושאי הלימוד:

א. מבוא - הפיזיקה במסגרת המדעים. השיטה המדעית.

ב. קינמטיקה - הגדרת המושגים תנועה ישרה, דרך, מקום, העתק, מהירות,

    מהירות קבועה, מהירות ממוצעת, תאוצה, תאוצה קבועה, תאוצה ממוצעת,

    נפילה חופשית.

ג. אינטראקציה וכוחות - הגדרת המושגים אינטראקציה, גופים אלסטיים ולא

    אלסטיים, חוק הוק, כוחות הפועלים במגע וללא מגע (כובד, חשמלי, מגנטי,

    גרעיני). חוק הגרביטציה העולמי של ניוטון. מסה ומשקל (במנוחה ובתאוצה).

    כוח, כוח שקול, מד כוח, יחידות כוח.

ד. דינמיקה - החוק הראשון של ניוטון (חוק ההתמדה), החוק השני של ניוטון,

    החוק השלישי של ניוטון (חוק הפעולה והתגובה).

ה. עבודה ואנרגיה - הגדרת המושגים: עבודה, אנרגיה, אנרגיית תנועה,

    אנרגיית גובה, אנרגיה אלסטית, חוק שימור האנרגיה, גלגולי אנרגיה.

ו. חשמל - מטען חשמלי, זרם חשמלי, מבנה האטום, יונים, מתח חשמלי,

   מעגלים חשמליים, חוק אוהם, התנגדות חשמלית, מעגלי זרם ישר, אנרגיה

   חשמלית, הספק.

ז. מקורות אנרגיה - השמש, אנרגיה גרעינית, אנרגיה כימית, אנרגיה

   בגוף האדם.

ח. העשרה - "יופי ביקום אפל" הרצאה (בוידאו) באסטרופיסיקה של פרופ' מריו

    ליביו. "הקשר בין מיקרוגל ושוקולד לבין מהירות האור".

 

רכיבי ההערכה במחצית: מבחנים (60%), בחנים (20%), דו"חות מעבדה (10%), הכנת שיעורי בי (10%).