דן פגיס / שיחה

 

ארבעה שוחחו על האורן.

אחד הגדיר אותו לפי הסוג, המין והזן.

אחד עמד על מגרעותיו בתעשיית הקרשים .

אחד ציטט שירים על אורנים בכל מיני שפות .

אחד הכה שורש, הושיט ענפים ורשרש .

 

לדפי העבודה

לדף הבית