למורה:
bullet

מי במשפחה שלי ?

bullet

איך נוצרה המשפחה שלי?

bullet

איך יש לי 6 סבתות ולמיכל רק 2 ?

bullet

איך אבא שלי פגש דווקא את אמא שלי?

bullet

למי אני דומה?

bullet

למה קוראים לי דווקא....?

על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות במשימה זו.

 

לתלמיד:

רציונל ומטרות
מודל הוראה
דף  למורה
מחוון
אודות ותודות
דף הבית

מבוא
משימה ראשונה
משימה שנייה
משימה שלישית
משימה רביעית
משימה חמישית
דף הבית

 

   

בניית המטלה: בן שלמה גלית, בית ספר "אילנות" ופלג יצחקי רוויטל, בית ספר "הרצל".

 

עדכון אחרון : 26/04/2007