מבוא משימה ראשונה משימה שנייה משימה שלישית משימה רביעית משימה חמישית דף הבית

מודל ההוראה:

בחירת תהליך ההוראה:

תהליך ההוראה יפתח בשעור הקנייה על  מטרות המטלה  אותה עליהם לבצע.

הרקע והרציונל יגזרו מתוך מטרות תחום הדעת כפי שהן מובאות בתכ"ל החדשה במולדת , חברה ואזרחות.

מקום הלמידה: בחדרי המחשבים

אופן הלמידה:

bullet

יישום אישי בעקבות הקניות של מיומנויות רלוונטיות, שיח על מהות המשימה (סיעור מוחות, דיון בכתה ועוד).

bullet

פעילות משותפת הורים- ילדים.

 (נושא המשימה הינו אני ומשפחתי ולכן, יש מקום לעבודה שיתופית בתוך המשפחה).

אופי ההנחיה של המורה:

המשימה מלווה בהנחיות מפורשות, מדורגות מילוליות וגראפיות.

תוצר מצופה בסוף התהליך:

מצגת המציגה את התלמיד  ואת המיוחד במשפחתו.

משוב והערכה:

התלמידים יוערכו על תוצר המשימה במצגת שהכינו ובמהלך כתיבת הטקסטים.

מיומנויות: בפעילות יש שימוש  במיומנויות  P.P  ,  WORD והאינטרנט.

על מנת שהתלמידים ישלטו במגוון מיומנויות מחשב ויישומים, יש ללמד אותם מיומנויות אלה באופן שיטתי לאור ההנחה ששימושי המחשב יועילו לתלמיד כמיומנות נדרשת בעולם המודרני.