מבוא משימה ראשונה משימה שנייה משימה שלישית משימה רביעית משימה חמישית דף הבית

הרציונל:

נושא המשפחה רלוונטי לכל תלמיד ומדגים קשר הדוק בין הנלמד בבית הספר לבין המציאות מחוץ לבית הספר. את לימוד נושא המשפחה עשויה ללוות מעורבות רגשית גבוהה של התלמידים.

בהוראת הנושא בכיתה ב' חשוב לחזק את תחושת השייכות לצד חיזוק ה'אני', מתוך הבנה כי רק איזון בין 'אני' ל'אנחנו' יתרמו לחברה בריאה וחזקה הן במעגל הקרוב והמצומצם של התלמיד- משפחה, חברים, כיתה, והן במעגלים הרחבים יותר – יישוב , מדינה.(מתוך "לחיות יחד בישראל"-מדריך למורה בהוצאת מט"ח)

אוכלוסיית יעד : הפעילות "המשפחה שלי" מיועדת לכתות ב'.

זמן  למידה: מומלץ לבצע את הפעילות במחצית השנייה של השנה לאחר או לקראת יום המשפחה.

תחום דעת : מולדת, חברה ואזרחות, חינוך לשוני ותקשוב.

מטרות:

משימה מס'

המשימה הנדרשת

סטנדרטים מידענות

מטרות מתכ"ל במולדת חברה ואזרחות

למטרות התכנית לחצו על הקישור.

מטרות מתחום החינוך הלשוני והישגים נדרשים

מיומנויות מחשב נדרשות

1

משמעות השם שלי.

סטנדרט 2

סטנדרט 3

סטנדרט 5

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א

למטרות לחצו על הקישור.

 

+

הישג 2

הישג 3

הישג 5

* עבודה במספר חלונות במקביל

* שמירת קובץ

* פתיחת קובץ חדש

* התחלת מצגת חדשה

* עיצוב שקף

* יצירת רקע

* הוספת תמונות

* הוספת שקופית חדשה

* תכנון השקופיות על פי המידע אותו רוצים להציג

*מעבר בין שקופיות הוספת רקע לשקופית.

*הנפשת אובייקטים בשקופיות

* שימוש בפונקצית "העתק"  "הדבק" בסביבה מרובת חלונות.

* הצגת המצגת

* הפעלת תוכנה דרך קיצור דרך

* שימוש בסרגל הציור: הוספת צורות אוטומטיות, הגדלה, הקטנה צבע מילוי וצבע קו, כתיבה ב –WORD ART

* סימון, גזירה, מחיקה העתקה, ביטול פעולה

* אפקטים מיוחדים, מברשת עיצוב

* עיצוב כותרת.

* יצירת טבלה

* הורדת מידע מהאינטרנט ועריכתו ב – WORD

* חיפוש מידע בעזרת מנועי חיפוש

* כניסה לקישור

 

2

אילן יוחסין – יצירת אילן היוחסין של המשפחה.

 

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א

מודולה ב

מודולה ה

3

מדור לדור:

ספור בעקבות ראיון

 

הציר: משפחות ויישובים בראי תולדות א"י

מודולה א

4

אירוע משפחתי

סיפור על אירוע משפחתי בו הלומד השתתף.

 

הציר: משפחות ויישובים בראי תולדות א"י

מודולה א

5

בניית מצגת והצגתה

סטנדרט  6

 

מורות מובילות: גלית בן שלמה ורויטל פלג-יצחקי.

זמן הפעילות: כ- 5 מפגשים +יום מרוכז להצגת תוצרים.