מבוא משימה ראשונה משימה שנייה משימה שלישית משימה רביעית משימה חמישית דף הבית

דף למורה:

הפעילות "המשפחה שלי" מיועדת לכתות ב'.

מומלץ לבצע את הפעילות במחצית השנייה של השנה לאחר או לקראת יום המשפחה.

בפעילות יש שימוש בתוכנת ה – P.P  ובתכנת WORD.

על מנת שהתלמידים ישלטו במגוון מיומנויות מחשב ויישומים יש ללמד אותם מיומנויות אלה באופן שיטתי לאור ההנחה ששימושי המחשב יועילו לתלמיד כמיומנות נדרשת בעולם המודרני.

 

לפניכם טבלה ובה פרוט המשימות והתאמתן לסטנדרטים במידענות, הלימה לתכ"ל במולדת, חברה ואזרחות, המטרות וההישגים הנדרשים המתאימים בתחום החינוך הלשוני ומיומנויות המחשב הנדרשות לעבודה במטלה זו.

  

משימה מס'

המשימה הנדרשת

סטנדרטים מידענות

מטרות מתכ"ל במולדת חברה ואזרחות

למטרות התכנית לחצו על הקישור.

מטרות מתחום החינוך הלשוני והישגים נדרשים

מיומנויות מחשב נדרשות

1

תעודת הזהות שלי...

 

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א.

למטרות לחצו על הקישור.

 

+

הישג 2

הישג 3

הישג 5

* עבודה במספר חלונות במקביל

* שמירת קובץ

* פתיחת קובץ חדש

* התחלת מצגת חדשה

* עיצוב שקף

* יצירת רקע

* הוספת תמונות

* הוספת שקופית חדשה

* תכנון השקופיות על פי המידע אותו רוצים להציג

*מעבר בין שקופיות הוספת רקע לשקופית.

*הנפשת אובייקטים בשקופיות

* שימוש בפונקצית "העתק"  "הדבק" בסביבה מרובת חלונות.

* הצגת המצגת

* הפעלת תוכנה דרך קיצור דרך

* שימוש בסרגל הציור: הוספת צורות אוטומטיות, הגדלה, הקטנה צבע מילוי וצבע קו, כתיבה ב –WORD ART

* סימון, גזירה, מחיקה העתקה, ביטול פעולה

* אפקטים מיוחדים, מברשת עיצוב

* עיצוב כותרת.

* יצירת טבלה

* הורדת מידע מהאינטרנט ועריכתו ב – WORD

* חיפוש מידע בעזרת מנועי חיפוש

* כניסה לקישור

 

2

משמעות השם שלי

סטנדרט 2

סטנדרט 3

סטנדרט 5

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א

3

אילן יוחסין – יצירת אילן היוחסין של המשפחה.

 

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א

מודולה ב

מודולה ה

4

מידע על שם המשפחה

 

סטנדרט 5

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א

5

המיוחד במשפחה שלי. משימה הבנויה משני שקפים.

 

הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

6

מדור לדור .

ספור בעקבות ראיון

 

הציר: משפחות ויישובים בראי תולדות א"י

מודולה א

7

אירוע משפחתי

סיפור על אירוע משפחתי בו הלומד השתתף.

 

הציר: משפחות ויישובים בראי תולדות א"י

מודולה א

8

חיפוש שיר  או ספור ותמונה  בנושא המשפחה.

סטנדרט 1

סטנדרט  2

סטנדרט  3

 

9

בניית מצגת והצגתה

סטנדרט  6