מבוא משימה ראשונה משימה שנייה משימה שלישית משימה רביעית משימה חמישית דף הבית

 

תודות לשותפים בבניית המטלה המקוונת "המשפחה שלי".

הסביבה נבנתה כחלק ממטלות הקורס "מובילי מידענות מתוקשבת בחינוך", אוניברסיטת חיפה, תשס"ז.

ברצוננו להודות במיוחד ל:

תבליט

עידית אבני - ממונה מחוזית על תקשוב .

תבליט

לד"ר אברום רותם, על העשרתו בתחום המודל המגאליתי . 

תבליט

לגב' חנה מורג, על הדרכתה והכוונתה בתכנון ובבניית המשימה.

תבליט

לצוות הקורס : "מובילי מידענות בחינוך", אוניברסיטת חיפה.

תבליט כל מרצי הקורס "מובילי מידענות בחינוך", אוניברסיטת חיפה שתרמו מידיעותיהם!!