כרטיס ביקור מנהיגות צעירה ארגז כלים סביבות למידה לוח החודש קהילה מתקשרת דף הבית

עבודה בגיאוגרפיה לכתה ו'        

הכינה: מירי גונן

בכתה למדתם לאחרונה על התעשייה באיזור מישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ.

לפניכם משימות הקשורות לנושא הנלמד והעוסקות בשלושה נושאים:

התעשייה

איתור מקומות בעזרת האינטרנט

איתור מסלול נסיעה בעזרת האינטרנט

לחצו כל פעם על אחת המשימות לפי הסדר.

מלאו את כל המשימות שבדף.

שמרו את הדף בתיקייה שלכם.

המשיכו והשלימו את שאר המשימות.

אל תשכחו לשמור כל דף שאתם מסיימים בתיקיה שלכם.

 

עבודה נעימה