אזרחות
חומרי העשרה, סיכומים ושקפים באזרחות

  עדכון אחרון 12/05/06  


תוכנית הלימודים באזרחות תשס"ו - מושגים ומילות מפתח

א. מדינה יהודית

לאום ומדינות לאום
גישות שונות למדינה יהודית - טבלת השוואה
גישות שונות למדינה יהודית - מצגת ()
ביטוים להיות מדינת ישראל מדינה יהודית
חוקים המבטאים מדינה יהודית
סוגיית הזהות של אזרחי ישראל
האזרחות בישראל
תמצית חוק האזרחות תשי"ב 1952
חוק השבות וחוק האזרחות - דף תרגול

ב. מדינה דמוקרטית

מהי דמוקרטיה?
עקרון שלטון העם
עקרון הפלורליזם
עקרון הכרעת הרוב
שיטת הבחירות היחסית-ארצית רשימתית
הגבלת השלטון - מצגת ()
הגבלת השלטון - הפרדת רשויות
הגבלת השלטון - חוקה
עקרון שמירת זכויות האדם והאזרח
עקרון שלטון החוק

ג. המשטר במדינת ישראל

ישראל - מדינה יהודית ודמקורטית
היסודות החוקתיים של ישראל()
שאלת החוקה בישראל
שאלת החוקה וחוקי היסוד()
האזרחות בישראל()
הפרדת הרשויות בישראל הלכה למעשה
הרשות המחוקקת - הכנסת  
נתונים על המבנה החברתי של הכנסת    
שקפים בנושא הרשות המחוקקת בישראל - הכנסת    
תהליך החקיקה    
חסינות חבר-כנסת    
תהליך הסרת חסינות חבר-כנסת    
עוד...    

הרשות המבצעת - הממשלה  
סמכות הממשלה לתקן תקנות לשעת חירום    

הרשות השופטת - מערכת בתי המשפט ובג"ץ  
ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה ברשות השופטת בישראל    
מקורות המשפט בישראל    
הזכות להליך הוגן    
אי תלותה של הרשות השופטת    
הגישה למרות החוק    
מיון המשפט לסוגיו השונים    
מערכת בתי-המשפט בישראל    
מערכת בתי-המשפט בישראל - טבלת סיכום    
בג"ץ    
צוים שמוסמך בג"ץ להוציא    

המוסד לביקורת המדינה  

הערות / הארות
[ דף ראשי / נהלים ומטלות / שעורי-בית / מבחנים / חומרי העשרה / קישורים / מה חדש אזרחות: ]