כימיה


אתר זה עבר לשרת חדש. למעבר לאתר החדש לחצו על התמונה(-: הודעות:  


היכרות עם אתרי מידע בסיסי בכימיה
http://www.webelements.com
http://chemfinder.com
http://www.chemexper.com
http://www.wolframalpha.com
http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/#MSDS
?Google - כיצד מחפשים ב
מחשבון מדעי מקוון
טבלה מחזורית להדפסה
הורדה של מחשבון לחישוב משקל מולקולרי
 
1 במעבדה שלנו
1 יחידת המעבדה
1 כימיה כיתות ט
1 כימיה כיתות י
1 כימיה כיתות י"א
1 כימיה כיתות י"ב
1 ניתוח קטעים ממאמרים מדעיים
1 עבודות תלמידים
 
למה כימיה?
תכנית הלימודים בכימיה 3 יח"ל
תכנית הלימודים בכימיה יחידה רביעית וחמישית
קישור לשאלוני בחינות הבגרות החל מ-2001
דף נוסחאות מורחב מאתר המפמ"ר