פיזיולוגיה

אנטומיה
א.אנטומיה
1.ארגון הגוף.
2.מבנה התא.
3.המעבר מרקמה לתא.
4.רקמת חבור.
5.רקמת עצם.
6.עצבים,מבנה תא עצבים,סינפסה וארגון מער' העצבים.
7.מבנה כללי של השלד.

ב.מער' התנועה
1.מבנה העצמות,תפקוד השלד,החלמת עצם משבר.
2.מפרקים לסוגיהם,מבניהם ודרך פעולתם.
3.מערך שרירי השלד ואופן יצירת התנועה הגופנית.

תפקיד שרירי השלד
1.היחידה המוטורית,סוגי סיב.
2.סוגי עבודת השריר:איזוטוני,איזומטרי,קונצנטרי,אקסנטרי ואיזוקינטי.
3.רקמת שריר,מבנה מיקרוסקופי ןמאקרוסקופי
4.הקשר העצבי-שרירי קשת הרפךקס ותנועות בלתי רצוניות.

פיזיולוגיה
א.מבוא
1.עקרון ההמואוסטזיס ומנגנוני היזון חוזר.
2.הרכב נפח הנוזלים במדורי הגוף,שיטות מדידה.
3.התא וממברנות ביולוגיות - מבנה ותיפקוד.
4.תהליכים פסיביים ואקטיביים להעברה יונית.

ב.המערכת העצבית
1.ארגון כללי ןמבנה תאי עצב לסוגיהם.
2.יצירת פוטנציאל פעולה-מאפיינים כימיים וחשמליים.
3.המערכת הסימפטטית והפארסימפטטית.
4.הולכת פוטנציאל הפעולה באקסונים.

ג.מער' הדם והלב
1.לחץ הדם ומאפיינים של המער' העורקית ורידית.
2.החזרה הורידית.
3.הלב:תכונות שריר הלב.
4.מחזור הפעילות המכנית של שריר הלב.
5.מחזור הפעילות החשמלית(א.ק.ג)
6.מנגנוני בקרה: חוק סטרלינג ומנגנוני בקרה עצבית.
7.מחזור דם קטן וגדול.

ד.מער' הנשימה
1.אנטומיה תיפקודית של מער' הנשימה.
2.מאפיינים מכניים.
3.נפחי ריאה וקיבולה,אוורור ריאתי ובועי.
4.מנגנוני בקרת הנשימה.

 

פיזיולוגיה של המאמץ
פרק א'

א.
מבוא
1.
הגדרת הפיסיולוגיה של המאמץ ותחומיה.
2.חשיבות הנושא.
3.אנרגיה, עבודה הספק ומאמץ, הגדרה, יחידות.
4.יעילות: מטבולית, מכנית וכוללת.

ב.מדידת אנרגיה והספק
1.שיטות למדידת אנרגיה והספק.
2.קלורימטריה ישירה ועקיפה.
3.פחמימות, שומנים וחמצן- מנת הנשימה R.Q
4.ארגומטריה, לשם מה?
5.מבחני מעבדה מול מבחני שדה.
6.עקרונות פעולה של ארגומטרים שונים.
 
  (שאלות לחזרה)


 
ג.אנרגיה לעבודת השריר

1.מקורות האנרגיה במנוחה, במאמץ ובהתאוששות.
2.המערכת האנאירובית.
3.המער' האירובית.
4.צריכת חמצן במאמץ וגרעון החמצן.
5.המטבוליזם האנאירובי: לקטי ואלקטי.
6.גרעון חמצן, מצב יציב והתאוששות.
  
(שאלות לחזרה)
    מידע נוסף

  

 פעילות בעזרת מחשב :
   א. סוגי מאמץ.
   ב. סבולת לב-ריאה.

    ג. כושר גופני.

ד.מער' הנשימה .
1.
דיפוזית הגזים בבועיות הריאה.
2.מידות ונפחים.
3.אוורור הריאות במנוחה ובמאמץ.
4.מערכת הנשימה כגורם מגביל בביצוע מאמץ.

ה.הלב וכלי הדם.
1.הימודינמיקה:חלוקת אספקת הדם בגוף במנוחה ובמאמצים בעלי עצימות שונה.
2.נפח פעימה, דופק ותפוקת לב במנוחה ובמאמץ.
3.התנגדות ההיקפית ולחץ הדם במאמצים שונים.
4.מיצוי החמצן במנוחה ובמאמץ.
5.הקשיים בין תפוקת הלב, דופק וצריכת חמצן.
6.הגדרת צריכת חמצן מירבית.
7.המסה הפעולה וצריכת החמצן.
8.ערכים בלב ריאה.
(שאלות לחזרה)

ו.הערכת הכושר האירובי ממאמצים תת-מירביים.
1.על פי: W170 המונוגרמה של אוסטרנד ומבחן המדרגה.

ז.מערכת השרירים ופעילות גופנית.
1.היחידה המוטורית ותפקוד השריר.
2.מאפיינים של יחידות מוטוריות טיפוסי סיבים.
3.התפלגות הסיבים בשרירים.
4.היכולת התפקודית של השרירים.
5.עבודת שרירים-סוגי כיווץ.
6.הסתגלות מערכת השרירים לאימוני כוח.
7.הסתגלות מערכת השרירים לאימוני סבולת.
8.כאבי שרירים מאוחרים.
(שאלות לחזרה)

ז.מערכת ויסות החום.
1.מאזן החום בגוף.
2.מנגנוני הבקרה לויסות חום.
3.ויסות חום בטמפרטורות סביבה שונות.
 
  (שאלות לחזרה)

פרק ב' היבטים קניסיולוגיים וביומכניים.

פרק ג'- פעילות גופנית וחנוך לבריאות.
א.פעילות גופנית ובריאות.
1.הקשר בין פ.ג, מאמץ גופני, כושר גופני, ספורט ובריאות.
2.תזונה ופעילות גופנית:הקשר בין אבות המזון והיכולת הגופנית, הכנה תזונתית של הגוף למאמצים שונים.
3.השמנה ופעילות גופנית, הפרעות בתזונה אצל בני נוער ואצל ספורטאים.
  
(שאלות לחזרה)
4.פעילות גופנית ויציבה תקינה, פגיעות נפוצות במער' התנועה והדרכים למניעתן או צמצומן.
  
(שאלות לחזרה-טופס)
   (שאלות לחזרה)
5.פעילות גופנית ובריאות הלב וכלי הדם.
  
(שאלות לחזרה)
   פעילות רב-תחומית
6.השפעת הפעילות הגופנית על מחלות ריאה.

ב.חנוך לבריאות.
1.עקרונות הבטיחות לקיום פעילות גופנית וספורטיבית בריאה ובטוחה.
2.עקרונות בשינוי הרגלי התנהגות ובחנוך לבריאות.
3.פגיעות ספורט שכיחות-אקוטיות וכרוניות, גורמי סיכון, איפיונים ודרכי מניעה.
4.השפעת העישון על פעילות גופנית ועל הבריאות.
5.אלכוהול, פעילות גופנית ובריאות.
6.תמריצים, סמים, פעילות גופנית ובריאות.
7.עקרונות להתמודדות עם מצבי לחץ, טכניקות הרפייה.