מקורות מידע
דף הבית

 

     מקורות מידע

גיאולוגיה
יסודות הגיאולוגיה
איורים והסברים
גלים
הדמיה של גלים
הדמיה של גלים
הדמיה של גלים

ססמוגרף
הדמיה של סיסמוגרף
סיסמוגרף

רעידת אדמה
הדמיה של רעידת אדמה
לוחות
לוחות ונדידת יבשות
לוחות
מבנה כדור הארץ

מבנה כדור הארץ
הרי געש
הדמיה של התפרצות געשית
אתר לילדים

סרטונים
רעידות אדמה ולוחות
תנועת התקרבות והתנגשות - לוח אוקייאני מתחת ללוח יבשתי
צונאמי-ד"ר עמוס סלומון עונה לשאלותכם
ספרים
מסע במרחבי כדור הארץ/פרקים נבחרים בגיאוגרפיה פיזית/מטח
כדור הארץ חומרים, מבנה ותהליכים/גיאולוגיה לחט"ב וחט"ע/פרופ' עקיבא פלכסר-ד"ר ענת ילין דרור
אנימציות המתאימות לנושא

אנימציות- צונאמי
משימות באנגלית בנושא הר געש