רציונאל התוכנית
דף הבית

 

 

 

  העבודה  משלבת אוריינות בלימודי הגיאוגרפיה, המשימות  הן פועל יוצא של מטלות האורייניות.
  העבודה באתר מביאה חשיפה למקורות מידע גיאוגרפיים וגיאולוגים ברשת האינטרנט.
 
מקורות המידע רבים, וכדי להקל על הלומדים אנחנו מפנים אותם לקישורים מדויקים , בהם יוכלו לקבל
       את המידע הנדרש וגם מעודדים את התלמידים לחיפוש עצמאי.


 

 יתרונה של עבודה בקבוצה הוא כי כל קבוצה עובדת בהתאם ליכולתה, לנטיותיה,
      אך מנגד כל תלמיד מטפח את האוטונומיה שלו כלומד ואת יכולתו לעבוד בצוות.
 יתרונה של דרך עבודה זו והשמוש הרב במקורות מידע רבים ומגוונים היא
      פיתוח של מיומנויות של לומד עצמאי המסייעת לפתח תלמיד כצרכן תקשורת נבון וביקורתי.


 

 התלמידים יתוודעו למקורות מידע רבים ומגוונים:
     
מפות, תמונות איורים, גרפים, דיאגרמות, נתונים סטטיסטים וקטעי עתונות
  בעזרת האתר המורים יכולים לעורר בתלמידים מוטיבציה ועניין בחומר הנלמד.
 להתאים את תוכני הלמידה לתלמידים, תוך התחשבות בשונות ביניהם.  
 
לטפח אצל כל תלמיד כשרים של לומד עצמאי.


 

ריבוי וגיוון של מקורות מידע נותנים שפע של הזדמנויות לפתוח מיומנויות
של הפקת מידע, פרושו, ניתוחו והסקת מסקנות ממנו.

 

שקלול הציון

70% הכנת המשימות והגשתם בזמן.

15% יחס למקצוע ומעורבות בשיעורים (נוכחות, איחורים,ציוד נדרש)

15% עבודת צוות- הקשבה והתייחסות לחבר, קבלת דעות שונות סבלנות וסובלנות.