ססמוגרף
דף הבית

 

יש שני סולמות לדירוג רעשי אדמה, כל אחד מהסולמות מבטא דרך מדידה שונה.
סולם מרקאלי- סולם תיאורי, מחולק ל-12 דרגות, החל מרעידה קלה דרגה 1 ועד לחזקה ביותר דרגה 12 שגורמת להרס טוטלי. הוא מציג את חוזק הרעידה כפי שבא לידי ביטוי בנזק שנגרם במקום האירוע
סולם ריכטר- הוא ידוע יותר הוא מודד את העוצמה של הרעש עלפי גובה המשרעת של הגלים הסייסמיים.
הוא סולם לוגריתמי,כל יחידה מציינת עלייה של פי 10 בעוצמת הרעש. רעידות אדמה קטלניות מתחילותבמגניטודה6.0 ומעלה, ונמוכות במגניטודה3.5.ע"י מדידת עוצמתם של הגלים הסיסמיים, ניתן לחשב את המגניטודה של רעידת האדמה.
ריכטר גם עמד על הקשר בין מספר רעידות אדמה לבין עוצמתן

 

 

 

 


log N = a - bM 
N מספר רעידות שהתרחשו בתקופת זמן מוגדרת והיו במגניטודה  M או גבוהה ממנה
a  ו- b מאפיינים של האזור הפעיל ותלויים בגודל האזור ובאופי התהליכים הקשורים ברעידות האדמה בו.
כדי לקבוע את עוצמת רעידת האדמה מהסיסמוגרף משתמשים בנוסחה הבאה-
M = log(A/T) + B  
A גובה מקסימלי של המשרעת, T משך הזמן של תנודה אחת בשניות ו- B גורם המראה החלשות הגל הסיסמי עם התרחקותו מהמוקד. 

 
         תדירות רעידות אדמה בעולם  
עוצמה בסולם ריכטר אופי הרעש ותיאורו מספר הרעידות לשנה בכל העולם
2-3.4 הרעידות נרשמות בסייסמוגרף אך בני אדם לא מרגישים בהן. 800,000
3.5-4.8 מורגשות אצל חלק עד מרבית האנשים במקום מסוים 30,000
4.9-5.4 מורגש אצל כל האנשים במקום מסוים 1,400
5.5-7.3 נזקים לבניינים מסילות ברזל וכו' 500
מעל 7.4 נזקים כבדים ביותר 4
מעל 8.0 נזקים טוטליים 0.1-0.2
 

       

       משרעת (אפליטודה)               סולם ריכטר                       שניות בין S ל P                               מרחק בק"מ

פתח את הקישור וראה הוראות לבניית סיסמוגרף

פתח את הקישור הבא והסבר כיצד הסיסמוגרף עובד?, מה תפקיד כל חלק בסיסמוגרף?

 

בסיס מתכת
סיסמוגרמה
משקולת הנעה באופן חופשי
רישום תצוגה על גליל נייר