ערי נמל בארצות הים התיכון

משימת חקר

 

כניסה

משימה: ירדנה כהן
הילה נבון: ג"ג ומידענות, תמנת סהר: מידענות מתוקשבת
שנה"ל תשס"ג