"פורום חיפה בנושא "מים מרכז משאבים חלונות אל המים

"מעלה הכרמל"

  לחצו על התמונה כדי לחזור למפת ארץ ישראל