"פורום חיפה בנושא "מים מרכז משאבים חלונות אל המים

"מעלה הכרמל"

     


המים כמקור כוח
יצירת חשמל בכוח המיםמחזור המים- תרשים


טיול וירטואלי לכינרת
תכננו טיול
אל מקורות הירדןנחלי ארץ ישראל - בעייה סביבתיתתכנן גינתך
ננסח מודעה
בונים בנק מושגים


חיסכון במים - פרסומת או תשדיר