קבוצת דיון

עיתון ביה"ס

תמונות מחיי ביה"ס

לומדים בכיף

חברת הילדים

אודות בית הספר

דף  הבית

 

דוד בן גוריון

קווים לדמותו של מנהיג:

1.       מנהיג לפני קום המדינה.

2.       מנהיג המדינה בראשיתה.

3.       הנצחת דמותו.

א.    קראו את הרקע הביוגרפי של דוד בן גוריון (גרין)

ב.    פיתחו את דף המשימה .

     - מצאו בפעילותו הציבורית עד ערב הכרזת העצמאות: מה מרמז על כושר                 מנהיגותו (אפיון התכונה ונימוקים, דוגמאות לאפיון זה).   

      ג. לפניך מוצב אתגר ב"הקמת מדינה": חבר נאום סוחף בו אתה מכריז על               הקמת   מדינת  ישראל.

      ד.      פעולותיו העיקריות כמנהיג מדינת ישראל

     מהכרזת העצמאות - 1948 ועד לפרישתו ב1963-.

     - פיתחו את דף המשימה

     - השלימו בטבלה:

אנו למדים על דמותו כמנהיג ..

תחום מדיני / צבאי

פעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג. הנצחתו של דוד בן גוריון –  

         פתחו את דף המשימה.

          - מצאו לכל אחד מן הקטגוריות הבאות דוגמא אחת צרפו תמונה ומידע:

          מוסדות -

          רחובות -

          שכונות -

          אירועים -

          מקומות -