תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר
ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול


הקשר בין סוכות וחשוון.

מצגת מבשרי החורף

חזרה לחודשי השנה

מרחשון וגשמי ברכה