נא להיאזר בסבלנות עד שהקבצים יעלו.

 נחליאלי קטן - א' , ב'. בעיות לסתיו
 בשלולית המים - א',ב'.  מצגת חיבור וחיסור עד 10
 עלי שלכת - א'  מצגת חיבור וחיסור עד 100
 בובות בגשם - א'  תרגילי סתיו
 חיבור וחיסור - 10, 20, 100
 ציורי סתיו למנייה - 1  בערוגה
 בעיות מילוליות -ב', ג'.
 ציורי סתיו למנייה - 2 בשלולית המים -
 אסטרטגיות חשבוניות.
 תרגילי חיבור וחיסור - 10 פעילות לקיר מפעיל
 מרכז למידה
 תרגילי חיבור וחיסור - 20  עיצוב לקיר מפעיל דידקטי
 תרגילי חיבור וחיסור - 100  מספרים מתפרקים בסתיו.
 עלי שלכת -
 בעיות מילוליות - 100
 לקיר דידקטי - ענני מושגים
 עלי שלכת -
 בעיות מילוליות - 1000
 בחנות הבגדים שלי - 2
 בעיות מילוליות   - 1000
 בגדי סתיו - בעיות מילוליות 
 לכיתות : א',ב'.
 כל בו בגדים -
 בעיות מילוליות - 100
  בחנות הבגדים שלי - 1
 בעיות מילוליות   - 1000
 כל בו בגדים -
 בעיות מילוליות - 1000
 חנות ביגוד והנעלה -
 בעיות מילוליות - 20
 מתמטיקה סתווית נוספת
               מהאתר

 

 מתמטיקה סתווית נוספת מהאתר.  סתיו באתר "עופרים".
 מאגר אתרים לסתיו - מכללת קיי  יצירה לסתיו מאתר "עופרים"
 

חזרה לדף הבית