חודש תשרי חודש חשוון חנוכה גשם
ט"ו בשבט פורים פסח עצמאות
ל"ג בעומר יום ירושלים שבועות קיץ

  

      

עונת הסתיו - היא אחת מכלל המשימות המאפשרות ומזמנות חוויה מתמטית מיוחדת
  ושונה.
   הנושא מציע מגוון פעילויות אורייניות בתחום הוראת המתמטיקה
   וחשיפה לתחום דעת זה מהיבט שונה מהמקובל בשעורים בכיתה.
 - התלמידים יחקרו את עונות השנה, הם ילמדו על המאפיינים בדרך שונה.
 - יעברו במספר תחנות, יחקרו, ישאלו שאלות ויתנסו במשימות אתגריות שונות.

  ביה"ס יהפוך לסביבה לימודית דינאמית, המזמנת פעילות בכיתה ומחוץ לה.
- התלמידים יחוו חוויה מתמטית תוך כדי למידה מתוך סקרנות וחקר הטבע .
- הנושא יזמן להם אפשרות לחזור ולתרגל תכנים ומושגים שנלמדו בשעורי
  המתמטיקה - תוך הדגשה על משימות אותנטיות ורלוונטיות הלקוחות מעונות השנה.
 - התלמידים יכירו תחום דעת של המקצוע מהיבט אחר השונה משעור מתמטיקה
   שיגרתי המתרחש במסגרת הכיתה.
- דרך נוספת להפחית את החרדה מהמקצוע, איך לא. . .

דרך הפעילות :

הפעילות תתבצע לפי שכבות גיל : כיתות א'-ב', כיתות ג'-ד', כיתות ה'-ו'.
משך זמן - מספר שעורים במהלך השבוע.
1). התלמידים יקבלו הסבר על הנושא המתמטי במליאה בכיתה.
2). התלמידים יחולקו לקבוצות קטנות ויצאו לפעילויות מצוידים בדפי משימות,
     מחשבון, כלי כתיבה ועוד על פי הנדרש בכרטיסי הניווט.
3). סיכום הפעילות בכיתה : משוב הערות והארות לגבי הפעילות.
 

   


  


דפי פעילות

מספרים עפים
ברוח
כיתה א'

כרזה
מתמטיקה סתווית

1.. איזה מספר יוצא דופן?

2. בית המספרים

2. איזה מספר יוצא דופן?

1. מחרוזת מתמטית לסתיו

1. בית המספרים

2. מחרוזת מתמטית לסתיו

סתיו במשבצת

3. מחרוזת מתמטית לסתיו

לוחידה מכפלות

לוחידת סוכמים

 מצגת חיבור וחיסור עד 10

 מצגת חיבור וחיסור עד 100

פעילות מתמטית נוספת לעונת הסתיו מהאתר.

   

 

 

אתרי סתיו מומלצים

שיר סתיו

פעילות מתוקשבת
החצב

מאגר אתרים
ממכללת - קיי.

סתיו בויקיפדיה

שיר סתיו

סתיו ב"עופרים"

פעילות מתוקשבת
נדידת צפורים

מצגת מבשרי הסתיו

מאגר קבצים

סתיו ביצירה

חזרה לחודשים

חזרה לדף הבית